Question

Một ô tô đi từ A đến B hết 5 giờ . Nếu ô tô tăng thêm vận tốc 12km/giờ thì ô tô từ A đến B chỉ hết 3 giờ. Tính :
A)Vận tốc của ô tô sau khi tăng thêm
B)Quãng đường từ A đến B

Answers

 1. Đáp án:

  ↓↓↓↓↓

  Giải thích các bước giải:

   a) Trên cũng một quãng đường có vận tốc là tỉ lệ nghịch với thời gian đi nên tỉ số vận tốc là `4/5`.

  Ta có sơ đồ : 

  Vận tốc ban đầu : |—|—|—|—|      

  Vận tốc lúc sau :   |—|—|—|—|—|  ↔ Hiệu vận tốc là `12`km

  Vận tốc ô tô sau khi tăng thêm là :

  `12`x`4/5` = `9,6`(km/giờ) 

  b) Mỗi giờ ô tô đi được số phần quãng đường nếu ô tô đi trong `5` giờ là : 

  `1` : `5` = `1/5` (giờ) 

  Mỗi giờ ô tô đi được số phần quãng đường nếu ô tô đi trong `3` giờ là : 

  `1` : `3` = `1/3` (giờ) 

  `12`km chiếm số phần quãng đường là : 

  `1/3` – `1/5` = `2/15`(quãng đường) 

  Quãng đường AB dài : 

  `12` x `2/15` = `90`(km)

 2. Đáp án:

  240km

  Giải thích các bước giải:

  a,Trên cùng quãng đường vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian.Tỉ số thời gian là 5/4 suy ra tỉ số vận tốc là 4/5

  V lúc đầu:!—-!—-!—-!—-!

  V lúc sau:!—-!—-!—-!—-!—-! và hiệu V là 12km/h

  b,Quãng đường dài là: là:12:(5-4) nhân 4 nhân 5=240(km)

      Đáp số:240km

Leave a Comment