Question

Một ô tô đi từ A đến B hết 5 giờ . Nếu ô tô tăng thêm vận tốc 12km/giờ thì ô tô từ A đến B chỉ hết 3 giờ. Tính :
A)Vận tốc của ô tô sau khi tăng thêm
B)Quãng đường từ A đến B
Leave a Comment