Một người đi xe đạp dự định đi từ A đến B dài 72 km trong một thời gian nhất định.Sau khi đi được 1/4 quãng đường người đó nhận thấy vận tốc thực tế c

Một người đi xe đạp dự định đi từ A đến B dài 72 km trong một thời gian nhất định.Sau khi đi được 1/4 quãng đường người đó nhận thấy vận tốc thực tế chỉ bằng 2/3 vận tốc dự định cho nên trên đoạn đường còn lại người ấy đã tăng vận tốc thêm km/h so với dự định.Vì vậy đã đến B sớm hơn dự định 45 phút. Hỏi vận tốc dự định của người đi xe đạp?
Giúp mình với ạ 🙁

Leave a Comment