Question

Một người bỏ ra 84000 đồng tiền vốn mua hoa quả. Sau khi bán hết số hoa quả người đó thu được số tiền là 105 000 đồng, Hỏi:
a. Tiến bán hoa quả bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn?
b. Người đó đā lãi bao nhiêu phần trăm?

Giải hộ bài 12 nha mọi người
mot-nguoi-bo-ra-84000-dong-tien-von-mua-hoa-qua-sau-khi-ban-het-so-hoa-qua-nguoi-do-thu-duoc-so
Leave a Comment