Một người bỏ ra 84.000 đồng tiền vốn mua rau sau khi bán được người đó thu về 100000₫ hỏi tiền bán rau bằng bao nhiêu tiền vốn b người đó lãi bao nhiê

Một người bỏ ra 84.000 đồng tiền vốn mua rau sau khi bán được người đó thu về 100000₫ hỏi tiền bán rau bằng bao nhiêu tiền vốn b người đó lãi bao nhiêu phần trăm

0 thoughts on “Một người bỏ ra 84.000 đồng tiền vốn mua rau sau khi bán được người đó thu về 100000₫ hỏi tiền bán rau bằng bao nhiêu tiền vốn b người đó lãi bao nhiê”

 1. Đáp án:

  So với tiền vốn thì tiền bán rau bằng:

        (100000 : 84.000) x 100% = 1,19 x 100% = 119%

         119% – 100% = 19%

                               Đáp số:  119% 19%

                                            

  Giải thích các bước giải:

   

  Reply
 2. Bạn tham khảo nhé

  a) So với tiền vốn thì tiền bán rau bằng:

        (100000 : 84.000) x 100% = 1,19 x 100% = 119%

  b) Người đó đã lãi số phần trăm là:

         119% – 100% = 19%

                               Đáp số: a) 119%

                                            b) 19%

   

  Reply
 3. Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo mot nguoi bo ra 1840000 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

  Reply

Leave a Comment