Một khu vườn có diện tích 2520m ² trồng táo và na, biết 1/4 diện tích trồng na , biết 1/4 diện tích trồng na bằng diện tích trồng táo. Tính diện tích

Một khu vườn có diện tích 2520m ² trồng táo và na, biết 1/4 diện tích trồng na , biết 1/4 diện tích trồng na bằng diện tích trồng táo. Tính diện tích mỗi loại ?

0 thoughts on “Một khu vườn có diện tích 2520m ² trồng táo và na, biết 1/4 diện tích trồng na , biết 1/4 diện tích trồng na bằng diện tích trồng táo. Tính diện tích”

 1. diện tích trồng na là:

    2520×$\frac{1}{4}$=630(m²)

  diện tích trồng táo là:

    630×$\frac{1}{4}$=157,5(m²)

  đáp số:S trồng na:630 m²

              S trồng táo:157,5 m²

                   XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT

  Reply
 2. Đáp án:

  Na:630 m²

  Táo:157,5 m²

  Giải thích các bước giải:

  Diện tích trồng na là:

  2520×1/4=630(m²)

  Diện tích trồng táo là:

  630×1/4=157,5(m²)

  Đáp số:

  Na:630 m²

  Táo:157,5 m²

  Chúc bạn học tốt nhé!

  Xin ctlhn+cảm ơn+5 sao

   

  Reply

Leave a Comment