một kho chứa đầy gạo ngày thứ nhất bán 1/3 số gạo có trong kho ngày thứ Hai bán hơn ngày thứ nhất 1/5 số gạo sau hai ngày bán trong khoảng 18 tấn hỏi

một kho chứa đầy gạo ngày thứ nhất bán 1/3 số gạo có trong kho ngày thứ Hai bán hơn ngày thứ nhất 1/5 số gạo sau hai ngày bán trong khoảng 18 tấn hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu tấn gạo
mot-kho-chua-day-gao-ngay-thu-nhat-ban-1-3-so-gao-co-trong-kho-ngay-thu-hai-ban-hon-ngay-thu-nha

0 thoughts on “một kho chứa đầy gạo ngày thứ nhất bán 1/3 số gạo có trong kho ngày thứ Hai bán hơn ngày thứ nhất 1/5 số gạo sau hai ngày bán trong khoảng 18 tấn hỏi”

 1. Ngày 2 bán được số gạo trong kho là:

  $\frac{1}{3}$ + $\frac{1}{5}$ = $\frac{8}{15}$ 

  Cả hai ngày bán được số gạo trong kho là:

  $\frac{1}{3}$ + $\frac{8}{15}$ = $\frac{13}{15}$

  Phân số chỉ 18 tấn là:

  1-$\frac{13}{15}$ = $\frac{2}{15}$

  Lúc đầu kho có số gạo là:

  18÷$\frac{2}{15}$ = 135 (tấn)

  Đáp số:…

  Reply
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ngày 2 bán được số gạo trong kho là:

    $\frac{1}{3}$ + $\frac{1}{5}$ = $\frac{8}{15}$ ( số gạo )

  Cả hai ngày bán được số gạo trong kho là:

    $\frac{1}{3}$ +$\frac{8}{15}$ = $\frac{13}{15}$ ( số gạo )

  Phân số chỉ 18 tấn là:

    1 – $\frac{13}{15}$ = $\frac{2}{15}$ ( số gạo )

  Số gạo trong kho lúc đầu là:

    18 : $\frac{2}{15}$ = 135 ( tấn )

                 Đáp số : 135 tấn gạo 

  Reply

Leave a Comment