Một đội công nhân có 63 người nhận sửa xong 1 quãng đường trong 11 ngày hỏi muốn làm xong quãng đường đó trong 7 ngày thì cần thêm bao nhiêu người nữ

Một đội công nhân có 63 người nhận sửa xong 1 quãng đường trong 11 ngày hỏi muốn làm xong quãng đường đó trong 7 ngày thì cần thêm bao nhiêu người nữa ? Cảm ơn mn????

0 thoughts on “Một đội công nhân có 63 người nhận sửa xong 1 quãng đường trong 11 ngày hỏi muốn làm xong quãng đường đó trong 7 ngày thì cần thêm bao nhiêu người nữ”

 1. Muốn làm xong quãng đường đó trong 7 ngày thì cần:

       `63 x 11 : 7=99(người)`

  Vậy phải cần thêm:

     `99 – 63 =36 (người)`

           Đáp số:` 36` người

  @Vuy

  Reply
 2. Một người sửa hết quãng đường đó trong số ngày là:

  $63×11=693$(ngày)

  Muốn sửa quãng đường đó trong `7` ngày thì cần số người là:

  $693:7=99$(người)

  Muốn sửa quãng đường đó trong `7` ngày thì cần thêm số người là:

  $99-63=36$(người)

  Đáp số: $36$ người

  Reply

Leave a Comment