Question

Một cửa hàng nhập về 6 bao gạo . mỗi bao chứa 150 kg gạo. Cửa hàng đã bán 1/4 số gạo đó. Cửa hàng cđã bán …….. kg gạo

Answers

 1. Đáp án:

  675 kg gạo .

  Giải thích các bước giải:

                 Bài giải :

  6 bao gạo thì có số kg gạo là :

  150 × 6 = 900 (kg)

  Cửa hàng đã bán số kg gạo là :

  900 × 1/4 = 225 (kg)

  Cửa hàng còn lại số kg gạo là :

  900 – 225 = 675 (kg)

     Đáp số : 675 kg .

  Reply
 2. Đáp án:

  Cửa hàng đã bán 225 kg gạo 

  Giải thích các bước giải:

    6 bao gạo chứa:

  150×6= 900(kg)

  Cửa hàng đã bán:

  900:4= 225(kg)

  Xin ctlhn ak!!!!

  Reply

Leave a Comment