mong nhận được câu trả lời từ các bạn!!!

mong nhận được câu trả lời từ các bạn!!!
mong-nhan-duoc-cau-tra-loi-tu-cac-ban

0 thoughts on “mong nhận được câu trả lời từ các bạn!!!”

 1. `sqrt{3}sin x + sqrt{6}cos x – m = 0`

  `<=> sqrt{3}sin x + sqrt{6}cos x = m`

  Để phương trình có nghiệm

  `<=> (sqrt{3})^2 + (sqrt{6})^2 >= m^2`

  `<=> 3 + 6 >= m^2`

  `<=> m^2 ≤ 9`

  `<=> |m| ≤ 3`

  `<=> -3 ≤ m ≤ 3`

  `=> m ∈ [-3; 3]`

  Vậy …

  Reply

Leave a Comment