Mọi người ơi , giúp mk Mk làm đúng chưa ( sai thì nói rõ vì sao sai nhé ) Đừng TL cộc lốc hoặc TL dù ko biết nó đúng hay sai , mk BC đấy :)) đề phòn

Mọi người ơi , giúp mk
Mk làm đúng chưa ( sai thì nói rõ vì sao sai nhé )
Đừng TL cộc lốc hoặc TL dù ko biết nó đúng hay sai , mk BC đấy :)) đề phòng các bạn TL ko đúng yêu cầu ( nói thêm đây là dạng toán nào ? Ai ko ns là mk cũng BC luôn đấy ????????‍♀️ )
moi-nguoi-oi-giup-mk-mk-lam-dung-chua-sai-thi-noi-ro-vi-sao-sai-nhe-dung-tl-coc-loc-hoac-tl-du-k

0 thoughts on “Mọi người ơi , giúp mk Mk làm đúng chưa ( sai thì nói rõ vì sao sai nhé ) Đừng TL cộc lốc hoặc TL dù ko biết nó đúng hay sai , mk BC đấy :)) đề phòn”

 1. Đây là các dạng toán về vectơ, vận dụng cách cộng, trừ vectơ. 

  Bài làm đúng, bài 2 nếu không thích trừ VT VP thì có thể phân tích 1 vế. 

  VD câu a:

  $\vec{AB}+\vec{CD}$

  $=\vec{AD}+\vec{DB}+\vec{BD}-\vec{BC}$

  $=\vec{AD}-\vec{BC}$

  $=\vec{AD}+\vec{CB}$

  Reply

Leave a Comment