Mọi người lại giúp mink

Mọi người lại giúp mink

moi-nguoi-lai-giup-mink

0 thoughts on “Mọi người lại giúp mink”

 1. Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  {a^2} + 2ab + 5{b^2} + 4b + 1\\
   = {a^2} + 2ab + {b^2} + 4{b^2} + 4b + 1\\
   = \left( {{a^2} + 2ab + {b^2}} \right) + \left( {4{b^2} + 4b + 1} \right)\\
   = {\left( {a + b} \right)^2} + {\left( {2b} \right)^2} + 2.2b.1 + 1\\
   = {\left( {a + b} \right)^2} + {\left( {2b + 1} \right)^2}
  \end{array}$

  Reply

Leave a Comment