Mọi người hãy nêu giùm mình ý nghĩa của 4 câu thơ này Câu 1:”Ơn thầy lớn tựa núi cao” Câu2:”tình cô như biển mênh mông đất trời” Câu3:”dạy em từ thuở

Mọi người hãy nêu giùm mình ý nghĩa của 4 câu thơ này
Câu 1:”Ơn thầy lớn tựa núi cao”
Câu2:”tình cô như biển mênh mông đất trời”
Câu3:”dạy em từ thuở còn thơ”
Câu4:”Công lao to lớn biết nào trả ơn”

0 thoughts on “Mọi người hãy nêu giùm mình ý nghĩa của 4 câu thơ này Câu 1:”Ơn thầy lớn tựa núi cao” Câu2:”tình cô như biển mênh mông đất trời” Câu3:”dạy em từ thuở”

  1. C1: Nhằm đề cao công ơn của thầy đối với chúng ta

    C2: Nói lên tình yêu thương học trò của những người thầy cô giáo

    C3: Nhằm khuyên chúng ta nên dạy dỗ các kỹ năng trong cuộc sống

    C4: Nói lên công lao to lớn của người mà chúng ta đã được họ chỉ dạy 

    Reply

Leave a Comment