Mọi người giúp mình bài 1 với ạ , cảm ơn mọi người nhìu nhaa ????

Mọi người giúp mình bài 1 với ạ , cảm ơn mọi người nhìu nhaa ????
moi-nguoi-giup-minh-bai-1-voi-a-cam-on-moi-nguoi-nhiu-nhaa

0 thoughts on “Mọi người giúp mình bài 1 với ạ , cảm ơn mọi người nhìu nhaa ????”

 1. Đáp án:

  a) x = -21/8

  b) x = 304/15

  c) x = 4/5 hoặc x = -4/5

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1 : (3 – x)/(x + 12) = 3/5

  => 5(3 – x) = 3(x + 12)

  => 15 – 5x  = 3x + 36

  => 15 – 5x – 3x – 36 = 0

  => 15 – 8x – 36 = 0

  => 15 – 8x = 36

  => 8x = -21

  => x = -21/8

  b) 3,8 : (2x) = 1/4 : 8/3

  => 19/5 : (2x) = 3/32

  => 2x = 19/5 : 3/32

  => 2x = 19/5 . 32/3 = 608/15

  => x = 608/15 : 2 = 304/15

  c) – 2/x = -x : 8/25

  => 2/x = x . 25/8

  => 2/x = 25x/8

  => 25x^2 = 2.8

  => 25x^2 = 16

  => x^2 = 16/25

  => x = 4/5 hoặc x = -4/5

  Reply

Leave a Comment