mọi người giúp em với ạ.mai em phải nốp gập ạ bài 4: 1 người đứng trên một ngọn hải đăng nhìn về phía 1 chiếc ca nô trên biển tạo thành 1 góc 27 độ so

mọi người giúp em với ạ.mai em phải nốp gập ạ
bài 4: 1 người đứng trên một ngọn hải đăng nhìn về phía 1 chiếc ca nô trên biển tạo thành 1 góc 27 độ so với phương nằm ngang biếtca nô cách ngọn hải đăng khoảng 300m ước lượng chiều cao của ngọn hải đăng
moi-nguoi-giup-em-voi-a-mai-em-phai-nop-gap-a-bai-4-1-nguoi-dung-tren-mot-ngon-hai-dang-nhin-ve

Leave a Comment