Mọi người giúp em bài này với ạ

Mọi người giúp em bài này với ạ
moi-nguoi-giup-em-bai-nay-voi-a

0 thoughts on “Mọi người giúp em bài này với ạ”

 1. a)2.4.16.32.$2^{3}$ 

  =2.$2^{2}$.$2^{4}$.$2^{5}$.$2^{3}$

  =$2^{15}$ 

  b)9.$3^{2}$.$\frac{1}{81}$ .27

  =$3^{2}$.$3^{2}$.$\frac{1}{3^4}$ .$3^{3}$

  =$3^{4}$.$3^{7}$

  =$3^{11}$

   c)(4.$2^{5}$):($2^{8}$.$\frac{1}{16}$)

  =($2^{2}$.$2^{5}$):($2^{8}$.$\frac{1}{2^4}$)

  =$2^{7}$:$2^{4}$

  =$2^{3}$

  Reply
 2. `a,2.4.16.32. 2^3` 

  `= 2 . 2^2 . 2^4 . 2^5 . 2^3`

  `= 2^15`

  `b,9 . 3^2 . 1/81 . 27`

  `=3^2 . 3^2 . 1/[3^4] . 3^3`

  `=3^11`

  `c,(4.2^5)÷(2^8 . 1/16)`

  `=(2^2 . 2^5)÷(2^8 . 1/[2^4]`

  `=2^7÷2^4`

  `=2^3`

  Xin hay nhất !

   

  Reply

Leave a Comment