mọi người cho em hỏi cái này ạ! lớp 6 thường thì mấy bài thức hành may vá giáo viên dặn về nhà may xong rồi nộp bài nhưng có cần trả phần lý thuyết th

mọi người cho em hỏi cái này ạ!
lớp 6 thường thì mấy bài thức hành may vá giáo viên dặn về nhà may xong rồi nộp bài nhưng có cần trả phần lý thuyết thực hành may ko vậy mn?

0 thoughts on “mọi người cho em hỏi cái này ạ! lớp 6 thường thì mấy bài thức hành may vá giáo viên dặn về nhà may xong rồi nộp bài nhưng có cần trả phần lý thuyết th”

  1. Không cần phải trả phần lý thuyết may nhé em !

    Vì mấy bài thực hành này giáo viên chỉ chú trọng chấm sản phẩm may mà em tạo ra thôi 

    Chị trải qua thời kỳ toàn phải may môn công nghệ rồi nên chị biết !

    Reply

Leave a Comment