Mọi ng giúp mink giải bài toán

Mọi ng giúp mink giải bài toán
moi-ng-giup-mink-giai-bai-toan

0 thoughts on “Mọi ng giúp mink giải bài toán”

 1. `2(x – 2)^2 – (x – 3)(x^2 + 3x + 9) + x(x^2 – x + 3) = 15`

  `<=> 2(x^2 – 4x + 4) – (x^3 – 27) + x^3 – x^2 + 3x = 15`

  `<=> 2x^2 – 8x + 8 – x^3 + 27 + x^3 – x^2 + 3x = 15`

  `<=> x^2 – 5x + 20 = 0`

  `=>` Phương trình vô nghiệm

  Reply

Leave a Comment