Mn giúp mk vs mình bị NGU hình học mn giải chi tiết 1 tí dùm e ạ <33

Mn giúp mk vs mình bị NGU hình học
mn giải chi tiết 1 tí dùm e ạ <33
mn-giup-mk-vs-minh-bi-ngu-hinh-hoc-mn-giai-chi-tiet-1-ti-dum-e-a-33

0 thoughts on “Mn giúp mk vs mình bị NGU hình học mn giải chi tiết 1 tí dùm e ạ <33”

 1. Đáp án+Giải thích các bước giải: Bài 32:

  Gọi M là giao điểm của hai tia phân giác của hai góc ngoài B và C của ∆ABC.

  Kẻ MH ⊥ AB; MI ⊥ BC; MK ⊥ AC (như hình vẽ)

  Theo định lí thuận về tính chất các điểm thuộc tia phân giác: Điểm nằm trên tia phân giác của một góc thì cách đều hai cạnh của góc đó.

  Ta có: MH = MI (Vì M thuộc phân giác của góc B ngoài )

  MI = MK ( Vì M thuộc phân giác của góc C ngoài )

  Suy ra: MH = MK (cùng bằng MI)

  Dựa vào định lí đảo về tính chất các điểm thuộc tia phân giác: Điểm nằm bên trong góc và cách đều hai cạnh của góc thì nằm trên tia phân giác của góc đó.

  M thuộc phân giác của góc BAC (đpcm)

  Chúc bạn học tốt~

  mn-giup-mk-vs-minh-bi-ngu-hinh-hoc-mn-giai-chi-tiet-1-ti-dum-e-a-33

  Reply

Leave a Comment