mấy bạn cho mình hỏi : mik đang làm bài luận dài , ngày mai là mình làm ngay trên lớp lun nên muốn tìm loại bút nào viết nhanh mà tốt nữa . xin admin

mấy bạn cho mình hỏi : mik đang làm bài luận dài , ngày mai là mình làm ngay trên lớp lun nên muốn tìm loại bút nào viết nhanh mà tốt nữa . xin admin đừng xóa ạ !

0 thoughts on “mấy bạn cho mình hỏi : mik đang làm bài luận dài , ngày mai là mình làm ngay trên lớp lun nên muốn tìm loại bút nào viết nhanh mà tốt nữa . xin admin”

Leave a Comment