M.n giúp mik vs mik đag cần gấp ạ cảm ơn mấy bẹn dễ thương nhiều

M.n giúp mik vs mik đag cần gấp ạ cảm ơn mấy bẹn dễ thương nhiều
m-n-giup-mik-vs-mik-dag-can-gap-a-cam-on-may-ben-de-thuong-nhieu

0 thoughts on “M.n giúp mik vs mik đag cần gấp ạ cảm ơn mấy bẹn dễ thương nhiều”

 1. Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  Dkxd:x \ge 1;y \ge 2;z \ge 3\\
  x + y + z + 8 = 2\sqrt {x – 1}  + 4\sqrt {y – 2}  + 6\sqrt {z – 3} \\
   \Rightarrow x – 1 – 2\sqrt {x – 1}  + 1\\
   + y – 2 – 4\sqrt {y – 2}  + 4\\
   + z – 3 – 6\sqrt {z – 3}  + 9 = 0\\
   \Rightarrow {\left( {\sqrt {x – 1}  – 1} \right)^2} + {\left( {\sqrt {y – 2}  – 2} \right)^2} + {\left( {\sqrt {z – 3}  – 3} \right)^2} = 0\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  \sqrt {x – 1}  = 1\\
  \sqrt {y – 2}  = 2\\
  \sqrt {z – 3}  = 3
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x – 1 = 1\\
  y – 2 = 4\\
  z – 3 = 9
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 2\\
  y = 6\\
  z = 12
  \end{array} \right.\left( {tmdk} \right)\\
  Vay\,\left( {x;y;z} \right) = \left( {2;6;12} \right)
  \end{array}$

  Reply

Leave a Comment