Liên dội trường Hòa bình thu gom được 1 tấn 300kg giấy vụn.Liên đội trường Hoàng Diệu thu gom được 2 tấn 700kg giâyq vụn. Biết rằng cứ 2 tấn giấy

Liên dội trường Hòa bình thu gom được 1 tấn 300kg giấy vụn.Liên đội trường Hoàng Diệu thu gom được 2 tấn 700kg giâyq vụn. Biết rằng cứ 2 tấn giấy vụn thì sản xuất được 50.000 cuốn vở học sinh. Hỏi từ số giấy vụn mà cả hai trường đã thu gom được,có thể sản xuất được bao nhiêu cuốn vở học sinh

0 thoughts on “Liên dội trường Hòa bình thu gom được 1 tấn 300kg giấy vụn.Liên đội trường Hoàng Diệu thu gom được 2 tấn 700kg giâyq vụn. Biết rằng cứ 2 tấn giấy”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài làm:

  Tổng số ki-lô-gam của cả hai đội là:

  300 + 700 = 1000 ( kg )

  Đổi 1000 kg = 1 tấn

  Số sách thu được của đội 1 là: 

  ( Vì 2 tấn gấp đôi 1 tấn nên )

  50.000 : 2 = 25.000 ( quyển vở )

  Số sách thu được của đội 2 là:

  ( Vì 2 tấn gấp đôi 1 tấn nên )

  25.000 x 2 = 50.000 ( quyển vở )

  Tổng số ki-lô-gam còn thua kia sẽ được số quyển vở là:

  ( Vì 2 tấn gấp đôi 1 tấn nên )

  50.000 : 2 = 25.000 ( quyển vở )

  Vậy tổng số quyển vở thu được của 2 đội là:

  25.000 + 50.000 + 25.000 = 100.000 ( quyển vở )

                                      Đáp số : 100.000 quyển vở

  ( Số mình đã gạch chân kia là số sách lẻ còn thừa ( kg ) của 2 đội nha

  Reply
 2. Dổi 1 tấn = 1000kg ; 2 tấn = 2000k

  Số giấy vụn mà hai trường thu được là:

  1300 + 2700 = 4000 ( kg )

  Đổi 4000kg = 4 tấn

  Số giấy vụn mà thu gom được sản xuất được số cuốn vở học sinh là:

  ( 4 : 2 ) × 50000 = 100000 ( quyển )

                            Đáp số: 100000 quyển

  CHÚC BẠN HC TỐT, CHO MIK XIN CTLHN

  Reply

Leave a Comment