lấy VD : danh từ chỉ đơn vị và Danh từ chỉ sự vật lấy VD : cụm danh từ lấy VD : động từ tình thái và động từ chỉ hoạt động , trạng thái

lấy VD : danh từ chỉ đơn vị và Danh từ chỉ sự vật
lấy VD : cụm danh từ
lấy VD : động từ tình thái và động từ chỉ hoạt động , trạng thái

0 thoughts on “lấy VD : danh từ chỉ đơn vị và Danh từ chỉ sự vật lấy VD : cụm danh từ lấy VD : động từ tình thái và động từ chỉ hoạt động , trạng thái”

 1. Danh từ chỉ đơn vị: các từ chỉ rõ loại sự vật nên được gọi là danh từ chỉ loại. Đó là các từ: con, cái, chiếc, cục, mẩu, miếng, tấm, bức, tờ, quyển,…

  Danh từ chỉ sự vật: thì có danh từ chung và danh từ riêng

  Danh từ chung: xã, huyện, tỉnh, làng,….

  Danh từ riêng: tên riêng một người, con vật, đồ vật,…

  Cụm danh từ: là từ tổ hợp từ do danh từ kết hợp với một số từ phụ thuộc nó tạo thành: ngày xưa, làng ấy, tất cả những con chim,…

  Động từ tình thái: là những động từ biểu thị quan hệ chủ quan(thái độ, sự đánh giá, ý muốn, ý chí,…)của người  nói với nội dung của câu hoặc thực hiện khách quan: bị, được, mắc, phải, cần,..

  Động từ chỉ hoạt động, trạng thái: VD: đi, chạy, buồn, vui, nói, cười,..

  Reply
 2. danh từ chỉ đơn vị: con, cái, chiếc; cục, mẩu, miếng

  Danh từ chỉ sự vật: con mắt, con ngươi, con thuyền, bàn con

  cụm danh từ: Làng ấy, Ba thúng gạo nếp, Ba con trâu đực, Ba con trâu ấy

  động từ tình thái: nên, cần, phải, cần phải

  động từ chỉ hoạt động , trạng thái: làm, học,

  động từ: Vui, buồn, giận

  Reply

Leave a Comment