Lấy 4 điểm A, B, C, D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng? Đó là những

Lấy 4 điểm A, B, C, D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng? Đó là những đường thẳng nào?

0 thoughts on “Lấy 4 điểm A, B, C, D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng? Đó là những”

  1. Có tất cả `6` đường thẳng đi qua các cặp điểm.Các đường thẳng là`:AB,AC,AD,BC,BD,CD`

    CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

    lay-4-diem-a-b-c-d-trong-do-khong-co-3-diem-nao-thang-hang-ke-cac-duong-thang-di-qua-cac-cap-die

    Reply

Leave a Comment