Lập dàn ý cho đề bài kể lại một tiết học ngoại khoá

Lập dàn ý cho đề bài kể lại một tiết học ngoại khoá

0 thoughts on “Lập dàn ý cho đề bài kể lại một tiết học ngoại khoá”

 1. Dàn ý tả lại một tiết học văn

  1. Mở Bài
  Giới thiệu về tiết học Văn: Học bài gì? Cảm nhận thế nào về không khí buổi học?
  2. Thân Bài
  * Miêu tả lớp trước khi vào tiết học:
  – Thầy cô giáo bước vào lớp.
  – Học sinh chào thầy cô.
  – Quá trình thầy cô giới thiệu bài học.
  * Miêu tả các hình ảnh trong khi học:
  – Lớp học tập theo nhóm.
  – Các bạn học sinh thi đua học tập.
  – Thầy cô giảng vang vọng, ghi những dòng phấn trắng nắn nót.
  – Các học sinh liên tưởng đến hình ảnh được nhắc đến trong bài học.
  – Các hình ảnh khác trong lớp và ngoài sân.
  * Miêu tả hình ảnh kết thúc tiết học:
  – Các bạn học sinh tổng kết nội dung bài qua sơ đồ tư duy.
  – Thầy cô tổ chức trò chơi rồi giao nhiệm vụ về nhà.
  3. Kết Bài
  Nêu cảm nghĩ về tiết học.

  Reply

Leave a Comment