Lập dàn ý cho đề bài kể lại 1 tiết học ngoại khoá ( ngoài trời)

Lập dàn ý cho đề bài kể lại 1 tiết học ngoại khoá ( ngoài trời)

0 thoughts on “Lập dàn ý cho đề bài kể lại 1 tiết học ngoại khoá ( ngoài trời)”

 1. Mở bài:

  + Giới thiệu lí do tô’ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa.

  Thân bài:

  + Quang cảnh lớp trong buổi sinh hoạt ngoại khóa.

  + Hoạt động của lớp trong buổi sinh hoạt ngoại khóa.

  Kết bài:

  + Khẳng định ý nghĩa của buổi sinh hoạt ngoại khóa.

  Reply

Leave a Comment