Lập dàn ý bài Rằm Tháng Giêng Mình đang cần gấp ạ

Lập dàn ý bài Rằm Tháng Giêng
Mình đang cần gấp ạ

0 thoughts on “Lập dàn ý bài Rằm Tháng Giêng Mình đang cần gấp ạ”

 1. *MB: giới thiệu tác giả, tác phẩm 

           Nêu nội đứng chính của tác phẩm 

  *TB: phát biểu cảm nghĩ về nội đứng và nghệ thuật của bài 

  – Hoàn cảnh sáng tác

  – Nội dung+ hai câu đầu….

                     + Hai câu cuối….

  – Nghệ thuật: thể thơ, hình ảnh, ngôn ngữ

  *KB: khái quát cảm xúc về bài thơ 

  Chúc bạn hk tốt!

  Reply

Leave a Comment