làm thân bài của đề bài sau :hãy giới thiệu về chiếc áo dài VN làm thân bài phải có những thứ sau: nguồn gốc, cấu tạo, quy trình làm, chất liệu, kiểu

làm thân bài của đề bài sau :hãy giới thiệu về chiếc áo dài VN
làm thân bài phải có những thứ sau: nguồn gốc, cấu tạo, quy trình làm, chất liệu, kiểu dáng, vai trò, các nhà thiết kế áo dài nổi tiếng, cách bảo quản
ko chép mạng

0 thoughts on “làm thân bài của đề bài sau :hãy giới thiệu về chiếc áo dài VN làm thân bài phải có những thứ sau: nguồn gốc, cấu tạo, quy trình làm, chất liệu, kiểu”

Leave a Comment