Làm sao để biết được là mình đã phân tích triệt để trong phân tích đa thức thành nhân tử a. Và làm sao để tìm được những nhận tử chung a

Làm sao để biết được là mình đã phân tích triệt để trong phân tích đa thức thành nhân tử a. Và làm sao để tìm được những nhận tử chung a

0 thoughts on “Làm sao để biết được là mình đã phân tích triệt để trong phân tích đa thức thành nhân tử a. Và làm sao để tìm được những nhận tử chung a”

 1. để biết được là mình đã phân tích triệt để trong phân tích đa thức thành nhân tử thì: khi mà bạn biến đổi nó về hằng đẳng thức chẳng hạn thì khi bạn phân tích xong mà thấy mấy cái đó không phân tích ra là nhân tử chung hay hằng đẳng thức, tính toán được nữa thì nó đã được tối giản

  ví dụ 1: (2x+3)²

  = (2x)²+2.2x.3+3²

  = 4x²+12x+9

  đến đây là đã triệt để rồi bạn không làm thêm nữa

  ví dụ 2: (2x-3)²-9

  = (2x-3)²-3²

  = (2x-3-3)(2x-3+3)

  đến đây bạn thấy -3-3 và -3+3 vẫn còn tính đc ⇒ chưa tối giản bạn tính tiếp

  = (2x-6).2x

  đến đây bạn giữ nguyên cũng đc mà nhân đơn thức với đa thức cx đc

  nếu bạn nhân đơn thức vs đa thức thì 

  =4x²-12x

  Khi nào trong ngoặc còn có thể phân tích ra hay tính toán đc thì bn sẽ tiếp tục làm còn nếu không thể tính hay phân tích được thì nó đã triệt để

  muốn đặt nhân tử chung thì nếu đề có từ 2 số trở lên bạn thấy 3 số đều có UCNN là bao nhiêu thì đó sẽ là nhân tử chung

  bạn cứ hiểu đơn giản là 3 số đều có thể chia được cho 1 số nào đó

  Vd1: 4x²-2x

  cả 2 số đều cùng chia hết cho 2 nên ta đặt 2 làm nhân tử chung, nhưng trong đề còn xất hiện cả x mà cả 2 cái đều có x, thì bạn lấy chữ x nào có số mũ nhỏ nhất⇒ nhân tử chung sẽ là 2 mà thêm chữ x có số mũ nhỏ nhất nx sẽ ra 2x

  = 2x(2x-1) ta thấy 4x²:2x=2x,2x:(-2x)=-1 

  nếu có dạng đề khó hơn như

  -4x²-2x

  bạn sẽ thâý là trc số 4x² có thêm dấu “-“

  thì đơn giản là khi bạn thêm dấu ngoặc thì trừ sẽ đổi thành cộng

  = -2x(2x+1) ta thấy -4x²:(-2x)=2x , -2x:(-2x)=1

  NẾU BẠN MUỐN BIẾT LÀ MÌNH ĐẶT NHÂN TỦ CHUNG VÀ DẤU CÓ ĐÚNG CHƯA THÌ BẠN CHỈ VIỆC NHÂN ĐƠN VỚI ĐA

  chẳng hạn -2x(2x+1)=-4x²-2x (đúng với đề, khi bỏ ngoặc thì ‘”-” với “+” sẽ ra trừ, nói chung trước ngoặc là dấu trừ thì trong ngoặc đổi dấu)

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

                                

   

  Reply

Leave a Comment