Làm hộ mình vs mình đang cần gấp

Làm hộ mình vs mình đang cần gấp
lam-ho-minh-vs-minh-dang-can-gap

0 thoughts on “Làm hộ mình vs mình đang cần gấp”

 1. a) Các góc so le trong là: A4 và B2; A3 và B1

  Các góc đồng vị là: A1 và B1; A2 và B2; A3 và B3; A4 và B4

  Góc trong cùng phía với góc B2 là A4

  b) B4 = B2 = 60o (đối đỉnh)

  c) Vì a//b => A4 = B2 = 40o (so le trong)

  => A4 = A2 = 40o (đối đỉnh )

  Reply

Leave a Comment