Làm hộ mình bài 4 với

Làm hộ mình bài 4 với
lam-ho-minh-bai-4-voi

0 thoughts on “Làm hộ mình bài 4 với”

 1. Đáp án:31/16

  Và 11/16

   

  Giải thích các bước giải:

  =16/16+8/16+4/16+2/16+1/16

  =31/16

  =16/16-8/16+4/16-2/16+1/16

  =11/16

   

  Reply
 2. Đáp án:

  $a)$ $\dfrac{31}{16}$
  $b)$ $\dfrac{11}{16}$

  Giải thích các bước giải:
  $a)$ $1$ $+$ $\dfrac{1}{2}$ $+$ $\dfrac{1}{4}$ $+$ $\dfrac{1}{8}$ $+$ $\dfrac{1}{16}$
  $=$ $\dfrac{16}{16}$ $+$ $\dfrac{8}{16}$ $+$ $\dfrac{4}{16}$ $+$ $\dfrac{2}{16}$ $+$ $\dfrac{1}{16}$
  $=$ $\dfrac{31}{16}$
  $b)$ $1$ $-$ $\dfrac{1}{2}$ $+$ $\dfrac{1}{4}$ $-$ $\dfrac{1}{8}$ $+$ $\dfrac{1}{16}$
  $=$ $\dfrac{16}{16}$ $-$ $\dfrac{8}{16}$ $+$ $\dfrac{4}{16}$ $-$ $\dfrac{2}{16}$ $+$ $\dfrac{1}{16}$
  $=$ $\dfrac{11}{16}$
  $FbBinhne2k88$

  Reply

Leave a Comment