làm hộ mình bài 1 ạ

làm hộ mình bài 1 ạ

lam-ho-minh-bai-1-a

0 thoughts on “làm hộ mình bài 1 ạ”

  1. Đáp án:

     x-12312

    Giải thích các bước giải:

    x*-(x-1) a. A=. (x² +1)² –x x²-(x²-1)² , x²(x-1)? –1 * ” x'(x+1)² –1′ x* -(x+)² b. B= với xyz = 1 + %3D xy+x+1 yz +y+1 xz+z+1 1.1. 1 +-+-= 1 2. Cho а b a+b+c Chứng minh rằng: 1 1 s+ * 1 1995 +61995 1995 a 1995

    Reply

Leave a Comment