Làm hộ em với ạ 1h em đi học Mong mọi người giúp Bài này quan trọng lắm ạ Cảm ơnn

Làm hộ em với ạ
1h em đi học
Mong mọi người giúp
Bài này quan trọng lắm ạ
Cảm ơnn
lam-ho-em-voi-a-1h-em-di-hoc-mong-moi-nguoi-giup-bai-nay-quan-trong-lam-a-cam-onn

0 thoughts on “Làm hộ em với ạ 1h em đi học Mong mọi người giúp Bài này quan trọng lắm ạ Cảm ơnn”

 1. Bạn tham khảo :

  Vì $∠N2$ và $∠M1$ là hai góc đồng vị

  ⇒ $∠N2 = ∠M1 (=70^o)$

  ⇒ $a\\b$ (1)

  Vì $∠N2$ và $∠N3$ là hai góc kề bù 

  ⇒ $∠N2+∠N3 = 180^o$

  Hay $70^o + ∠N3= 180^o$
  ⇒ $∠N3= 110^o$ 

  Vì $∠N3$ và $∠B3$ là hai góc so le trong

  ⇒ $∠N3 = ∠B3 (=110^o)$ 

  Vì $∠B3$ và $∠C2$ là hai góc đồng vị

  ⇒ $∠B3 = ∠C2 (= 110^o)$

  ⇒ $b//c$ (2)

  Từ (1) và (2) 

  ⇒ $a//b//c$   

  – Không thấy $∠C1$

  – Vì $∠M1$ và $∠A6$ là hai góc đồng vị

  ⇒ $∠M1 = ∠A6 (70^o)$

  – Vì $∠N2$ và $∠P2$ là hai góc đồng vị

  ⇒ $∠N2 = ∠P2 (=70^o)$

   

   

  Reply

Leave a Comment