Question

Làm được mình cho 50 điểm
Sáng tạo bài thơ 5 chữ 10 khổ về quê hương trong đó xuất hiện 3 kiểu nhân hoá và 2 kiểu so sánh ko chép mạng nha
Leave a Comment