Làm cho mk bài 3 ý c,d . Nhanh nhé mn

Làm cho mk bài 3 ý c,d . Nhanh nhé mn
lam-cho-mk-bai-3-y-c-d-nhanh-nhe-mn

0 thoughts on “Làm cho mk bài 3 ý c,d . Nhanh nhé mn”

 1. `c,` `116-x^2=3^6:3^3+4^3. 1^10`

  `⇒116-x^2=3^3+4^3`

  `⇒116-x^2=91`

  `⇒x^2=25`

  `⇒x=±5`

  `d,` `3^x+3^{x+2}=10^2-4^2+2.3`

  `⇒3^x.(1+3^2)=100-16+6`

  `⇒3^x.10=90`

  `⇒3^x=9`

  `⇒3^x=3^2`

  `⇒x=2`

  Reply

Leave a Comment