Kiên nhẫn có đồng nghĩa với kiên cường không?Vì sao

Kiên nhẫn có đồng nghĩa với kiên cường không?Vì sao

0 thoughts on “Kiên nhẫn có đồng nghĩa với kiên cường không?Vì sao”

  1. @Meoss_

    * Kiên nhẫn: là sự cố gắng chờ đợi một việc gì đó lâu dài

    * Kiên cường: là có tinh thần cố gắng, mạnh mẽ vượt qua khó khăn

    => Kiên nhẫn và kiên cường không đồng nghĩa mà chỉ là gần nghĩa

    Reply

Leave a Comment