Khi viết các số từ 1 đến 375 có tất cả bao nhiêu chữ số.

Khi viết các số từ 1 đến 375 có tất cả bao nhiêu chữ số.

0 thoughts on “Khi viết các số từ 1 đến 375 có tất cả bao nhiêu chữ số.”

 1. Từ 1 đến 9 cần số chữ số là:

  $(9-1):1+1=9$

  Từ 10 đến 99 cần số chữ số là:

  $2.[(99-10):1+1]=180$

  Từ 100 đến 375 cần số chữ số là:

  $3.[(375-100):1+1]=828$

  Từ 1 đến $375$ cần số chữ số là:

  $9+180+828=1017$

  Reply

Leave a Comment