khi phần tích đa thức thành nhân tử thì làm sao để biết được là mình đã phân tích triệt để ạ

khi phần tích đa thức thành nhân tử thì làm sao để biết được là mình đã phân tích triệt để ạ

0 thoughts on “khi phần tích đa thức thành nhân tử thì làm sao để biết được là mình đã phân tích triệt để ạ”

  1. Đáp án:

     

    Giải thích các bước giải:

    Khi trong kết quả chỉ có các tích và không thể phân tích thêm được nữa

    Reply

Leave a Comment