Kể tóm tắt sự việc em bé thông minh bày cách cho nhà vua xâu chỉ

Kể tóm tắt sự việc em bé thông minh bày cách cho nhà vua xâu chỉ

0 thoughts on “Kể tóm tắt sự việc em bé thông minh bày cách cho nhà vua xâu chỉ”

 1. Bấy giờ nước láng giềng đang lăm le bờ cĩ nước ta bèn cử sứ giả sang xem có nhân tì hay không .

  Họ cho một con ốc vặn dài và đó làm thế nào để xâu được xuyên qua con ốc . Cậu bé liền nghĩ ra cách là : bắt lấy con kiến càng buộc chỉ ngang lưng , đầu bên kia thì bôi mỡ để dụ kiến sang và đã kéo được sợi chỉ xuyên qua con ốc trước con mắt thán  phục của nhà vua và sứ giả. Cuối cùng cậu được phong là trạng nguyên

  CHÚC BN HỌC TỐT

  Reply
 2. Em bé thông minh đã bày cách lấy con kiến càng buộc chỉ ngang lưng, đầu bên thì bôi mỡ để dụ kiến sang, con kiến đã kéo được sợi chỉ được xuyên qua con ốc trước sự bất ngờ của sứ giả và nhà vua. 

  Xin hay nhất ạ.

  Reply

Leave a Comment