kể tên 1 số từ ngữ xưng hô trong hội thoại.tìm 1 số từ ngữ xưng hô, trinh bày sắc thái, biểu cảm của 1 số sắc thái đó gấp

kể tên 1 số từ ngữ xưng hô trong hội thoại.tìm 1 số từ ngữ xưng hô, trinh bày sắc thái, biểu cảm của 1 số sắc thái đó
gấp

0 thoughts on “kể tên 1 số từ ngữ xưng hô trong hội thoại.tìm 1 số từ ngữ xưng hô, trinh bày sắc thái, biểu cảm của 1 số sắc thái đó gấp”

 1. Một số từ ngữ dùng để xưng  trong tiếng Việt  cách dùng những từ đó Mình, tôi, tao, mày, chúng tao, chúng tôi, chúng mình. Nó, hắn, tớ, mình, chúng mày, họ, anh, em, chú, bác, cô, dì,… 

   Tiếng Việt  hệ thống từ ngữ xưng  rất phong phú, tinh tế  giàu sắc thái biểu cảm. Cách dùng: Ngôi thứ 1: Tôi, tao,… chúng tôi, chúng tao.

   Ngôi thứ 2: Mày, mi, chúng mày. 

  Ngôi thứ 3: Nó, hắn, chúng nó, họ.

  Reply
 2. Ngữ pháp Việt Nam được chia thành ba ngôi:

  Ngôi thứ 1: Tôi, tao, chúng tôi, chúng tao.

  Ngôi thứ 2: Mày, ngươichúng mày. 

  Ngôi thứ 3: Nó, hắn, chúng nó, họ.

  Một đoan hội thoại: 

  Nhà vua: Quân bay đâu! mau thét trói người này lại cho ta!

  Lính: Dạ vâng, con xin làm ngay theo lệnh của người ạ!

  Từ ngữ xung hô: nhà vua xưng ”ta” và gọi tên lính là ”quân bay”. Còn tên lính xưng ”con” và gọi vua là ”người”.

  Sắc thái, biểu cảm: 

  + Nhà vua đang rất tức giận liền gọi quân lính đến trói người kia lại.

  + Tên lính sợ hãi liền vâng lời và nghe theo đức vua.

  Reply

Leave a Comment