Kể lại sự việc em bé thông minh giúp nhà vua xâu chỉ Lưu ý: có dùng phó từ

Kể lại sự việc em bé thông minh giúp nhà vua xâu chỉ
Lưu ý: có dùng phó từ

0 thoughts on “Kể lại sự việc em bé thông minh giúp nhà vua xâu chỉ Lưu ý: có dùng phó từ”

  1. Vua nước láng giềng muốn kéo quân sang xâm lược nhưng trước hết muốn thử xem nước ta có người tài hay không bèn cho sứ giả mang sang một chiếc vỏ ốc vặn thật dài và đố xâu sợi chỉ qua. Tất cả triều đình không ai giải được lại tìm đến cậu bé. Với trí thông minh khác người, lại sống gần gũi với thực tế, cậu bé vừa chơi vừa giải đố, kết quả là tránh được cho đất nước một cuộc chiến tranh. Nhà vua thấy thế bèn xây dinh thự ngay cạnh hoàng cung để cậu ở cho tiện việc hỏi han đồng thời phong cho cậu làm Trạng nguyên.

    phó từ :thật

    Reply

Leave a Comment