Kai Binh loi save nencach suia 2 Saudhi ng he co giao bê sâu chuyểnây, cháng Dhan ——– >–

Kai Binh loi save nencach suia
2 Saudhi ng he co giao bê sâu chuyểnây, cháng
Dhan
——– >–
kai-binh-loi-save-nencach-suia-2-saudhi-ng-he-co-giao-be-sau-chuyenay-chang-dhan

0 thoughts on “Kai Binh loi save nencach suia 2 Saudhi ng he co giao bê sâu chuyểnây, cháng Dhan ——– >–”

 1. `->` Lỗi lặp từ: Nhân vật

  $\text{Sửa}$: Sau khi nghe cô giáo kể, chúng tôi ai cũng thích những nhân vật trong câu chuyện này vì họ đều có phẩm chất đạo đức tốt đẹp.

  $\text{Cách sửa}$: thay từ

  Reply
 2. @Shin

  Shin chúc bạn học tốt

  -Từ bị lặp là “Nhân vật” sửa lại thành “Những tấm gương”

  -Sau khi nghe…là những tấm gương có phẩm chất đạo đức tốt đẹp.

  Hay nhất ak

  Reply

Leave a Comment