Xin giải câu 5 với mn

Xin giải câu 5 với mn
in-giai-cau-5-voi-mn

0 thoughts on “Xin giải câu 5 với mn”

 1. `A = (-2; 2)`

  `B = (-1; -∞)`

  `=>` Tập `B` không tồn tại do `-∞ < -1`

  `C = (-∞; 1/2)`

  `=> X = A ∩ C = (-2; 2) ∩ (-∞; 1/2) = (-2; 1/2)`

  `=>` Chọn `B`

  Reply
 2. Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $B=(-1,-\infty)=\varnothing$

  $A\cap B=(-2,2)\cap (-1,-\infty)=\varnothing$

  $\to A\cap B\cap C=\varnothing\cap (-\infty,\dfrac12)=\varnothing$

  $\to X=\varnothing$

  $\to$Không có đáp án nào đúng

  Reply

Leave a Comment