Hộ mình với ah Bài 1: rút gọn a, 3✓12-6✓27-5✓8+4✓50 b, ✓8-3✓2+✓18

Hộ mình với ah
Bài 1: rút gọn
a, 3✓12-6✓27-5✓8+4✓50
b, ✓8-3✓2+✓18

0 thoughts on “Hộ mình với ah Bài 1: rút gọn a, 3✓12-6✓27-5✓8+4✓50 b, ✓8-3✓2+✓18”

 1. Đáp án:

  b. \(2\sqrt 2 \)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.3\sqrt {12}  – 6\sqrt {27}  – 5\sqrt 8  + 4\sqrt {50} \\
   = 3.2\sqrt 3  – 6.3\sqrt 3  – 5.2\sqrt 2  + 4.5\sqrt 2 \\
   = \left( {6 – 18} \right)\sqrt 3  – \left( {10 – 20} \right)\sqrt 2 \\
   =  – 12\sqrt 3  + 10\sqrt 2 \\
  b.\sqrt 8  – 3\sqrt 2  + \sqrt {18}  = 2\sqrt 2  – 3\sqrt 2  + 3\sqrt 2 \\
   = 2\sqrt 2 
  \end{array}\)

  Reply

Leave a Comment