Question

Hình thức ở 2 câu đầu so với hai câu sau có gì đặc biệt ?Tác giả muốn nói lên điều gì
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng ,mênh mông bát ngát
Đừng nên tê đồng ngó bên ni đồng bát ngát mênh mông
Thân em như chẽn lúa đòng đòng
Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai
Leave a Comment