Hiện giờ nước trong bể chiếm ` 4/5 ` bể. Người ta mở vòi nước cho nước chảy vào bể để cho bể đầy, biết mỗi giờ vòi chảy đc ` 2/5 ` bể. Hỏi sao bao lâu

Hiện giờ nước trong bể chiếm ` 4/5 ` bể. Người ta mở vòi nước cho nước chảy vào bể để cho bể đầy, biết mỗi giờ vòi chảy đc ` 2/5 ` bể. Hỏi sao bao lâu thì bể sẽ đầy nước ?
Giúp tớ nhanh đc ko?

0 thoughts on “Hiện giờ nước trong bể chiếm ` 4/5 ` bể. Người ta mở vòi nước cho nước chảy vào bể để cho bể đầy, biết mỗi giờ vòi chảy đc ` 2/5 ` bể. Hỏi sao bao lâu”

 1. Số nước cần đổ để đầy bể là:

  1 – `4/5` = `1/5` (bể)

  => sau số giờ vòi đó chảy đầy bể là:

  `1/5` : `2/5` = `1/5` . `5/2` = `1/2` (giờ) = 30 phút

  Đáp số: 30 phút

   

  Reply
 2. vòi cần chảy số nước nữa để đầy bể là : 1- 4/5 = 1/5 ( bể )

  cần số thời gian để vòi chảy đầy bể là : 1 : ( 2/5 : 1/5)=1/2 ( giờ ) = 30 phút 

            đáp số : 30 phút 

   

  Reply

Leave a Comment