Hay tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người lính trong bài thơ đồng chí giúp mk nha,hau mk cho ctlhn nha, KHÔNG ĐƯỢC LẤY TRÊN MẠNG

Hay tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người lính trong bài thơ đồng chí
giúp mk nha,hau mk cho ctlhn nha,
KHÔNG ĐƯỢC LẤY TRÊN MẠNG

0 thoughts on “Hay tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người lính trong bài thơ đồng chí giúp mk nha,hau mk cho ctlhn nha, KHÔNG ĐƯỢC LẤY TRÊN MẠNG <THAM KHẢO”

Leave a Comment