Hãy nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh “Nước dâng lên bao nhiêu, núi đồi cao lên bấy nhiêu” trong bà Sơn Tinh và Thủy Tinh

Hãy nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh “Nước dâng lên bao nhiêu, núi đồi cao lên bấy nhiêu” trong bà Sơn Tinh và Thủy Tinh

0 thoughts on “Hãy nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh “Nước dâng lên bao nhiêu, núi đồi cao lên bấy nhiêu” trong bà Sơn Tinh và Thủy Tinh”

Leave a Comment