Question

Hãy đóng vai En-ri-cô viết thư xin lỗi bố và thể hiện những ân hận trong bức thư. Nếu mn lớn tuổi hơn k8 thì có thể xem bức thư ” Mẹ tôi ” trên trang wed rồi giúp em cũng đc. Ko đc cop mạng nha, mk biết đấy.
Leave a Comment