Hãy biến câu sau thành câu biểu cảm: ước gì tôi được trở lại ngày xưa

Hãy biến câu sau thành câu biểu cảm: ước gì tôi được trở lại ngày xưa

0 thoughts on “Hãy biến câu sau thành câu biểu cảm: ước gì tôi được trở lại ngày xưa”

  1. Chuyển :

    Ôi! nhớ đến những ngày tháng tốt đẹp đã qua đi, nó như văng vẳng trong tai tôi nhưn muốn nhắc tôi quay về. Ước gì tôi được trở lại ngày xưa

    Reply

Leave a Comment