Hãy xác định từ dùng sai trong các câu sau và chữa lại cho đúng: a. Ông ơi, cháu cho ông quả cam ạ. b. Dòng sông quê em chảy rất hiền lành. Câu 2 (1,5

Hãy xác định từ dùng sai trong các câu sau và chữa lại cho đúng:
a. Ông ơi, cháu cho ông quả cam ạ.
b. Dòng sông quê em chảy rất hiền lành.
Câu 2 (1,5 điểm):
1. Tìm những từ trái nghĩa trong các câu tục ngữ, ca dao dưới đây:
Thất bại là mẹ thành công.
Nước non lận đận một mình,
Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay.
Ai làm cho bể kia đầy,
Cho ao kia cạn, cho gây cò con?
a.
b.
2. Đặt một câu với cặp từ trái nghĩa xâu – đẹp.
hay-ac-dinh-tu-dung-sai-trong-cac-cau-sau-va-chua-lai-cho-dung-a-ong-oi-chau-cho-ong-qua-cam-a-b

0 thoughts on “Hãy xác định từ dùng sai trong các câu sau và chữa lại cho đúng: a. Ông ơi, cháu cho ông quả cam ạ. b. Dòng sông quê em chảy rất hiền lành. Câu 2 (1,5”

 1. Câu 1 :

  a) Ông ơi, cháu cho ông quả cam ạ.

  -> Ông ơi , cháu biếu ông quả cam ạ .

  b) Dòng sông quê em chảy rất hiền lành .

  -> Dòng sông quê em chảy rất hiền hòa .

  Câu 2 :

  1. Cặp từ trái nghĩa :

  a) Thất bại là mẹ thành công.

  -> Thất bại – thành công

  b) Nước non lận đận một mình

  Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay.

  -> lên – xuống

  c) Ai làm cho bể kia đầy

  Cho ao kia cạn, cho gầy cò con.

  -> đầy – cạn

  2. Đặt câu với cặp từ xấu – đẹp

  Tuy cô ấy xấu , nhưng cô ấy  được mọi người yêu mến vì vẻ đẹp tâm hồn trong sáng thuần khiết và đơn thuần .

  Reply
 2.                                       Bài làm

  a, Từ dùng sai : cho

  Sửa : Ông ơi, cháu biếu ông quả cam ạ.

  b, Từ dùng sai : hiền lành

  Dòng sông quê em chảy rất nhẹ nhàng.

  Câu 1 : 

  Những từ trái nghĩa trong các câu tục ngữ, ca dao trên là : 

  a, Thất bại >< thành công

  b, Lên >< xuống

  Đầy >< cạn

  Câu 2 : Đặt câu : 

  Xấu người nhưng đẹp nết còn hơn đẹp người nhưng xấu nết.

  Reply

Leave a Comment